Публічний договір

Про взаємодію щодо збирання і утилізації відпрацьованих малих побутових хімічних елементів живлення: батарейок і акумуляторів

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічним документом і не підлягає письмовому оформленню.

1.2. Співпраця за цим договором здійснюється за умови взаємної згоди сторін з усіма його положеннями. В іншому випадку слід відмовитися від співпраці і будь-яких тут описаних дій.

1.3. Метою цього Договору є організація взаємодії зацікавлених осіб для раціонального поводження з відпрацьованими малими побутовими хімічними джерелами струму, які також у побуті називають батарейками.

2. Сторони договору

З одного боку: Підприємство "Аргентум", що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена, 115-б. (надалі у цьому договорі іменується Підприємство)

З іншого боку: Будь-яка фізична чи юридична особа, формальна або не формальна організація, яка приймає умови цього договору. (надалі у цьому договорі іменується Партнер)

3. Предмет договору

3.1 Предметом цього договору є організація збирання відпрацьованих малих побутових хімічних джерел струму ємністю до 7 Ампер*годин, для їх подальшої утилізації шляхом промислового перероблення.

    При цьому:

    Партнер бере на себе зобов'язання щодо збирання і логістики відпрацьованих хімічних джерел струму;

і

    Підприємство зобов'язується прийняти зібрані відпрацьовані хімічні джерела струму для їх подальшої переробки на вторинну сировину.

3.2 Відпрацьованими хімічними джерелами струму, які за цим договором підлягають збиранню та утилізації, є:

   а) неперезаряджувані побутові хімічні джерела струму стандартних типорозмірів (у побуті батарейки);

   б) перезаряджувані побутові хімічні джерела струму стандартних типорозмірів (акумулятори);

   в) акумулятори нестандартних типорозмірів, що використовуються в годинниках, в тому числі наручних, мобільних телефонах і смартфонах,  кишенькових та портативних комп'ютерах, побутових радіостанціях, побутовій портативній фото та відеоапаратурі, іграшках, інших побутових приладах.

4. Порядок взаємодії

4.1. Партнер самостійно і на власний розсуд вирішує питання організації збору, зберігання і доставки зібраного матеріалу до місця переробки.

4.2. Партнер самостійно несе відповідальність за будь-які дії, що пов'язані із організацією збору та збиранням відпрацьованих батарейок, їх переміщення і зберігання.

4.3. Підприємство не координує дій партнера, крім надання рекомендаційних консультацій.

4.4. Підприємство зобов'язується:

4.4.1. Приймати від Партнера зібрані згідно із умовами цього договору відпрацьовані хімічні джерела струму.

4.4.2. Вести облік отриманих від Партнера хімічних джерел струму.

4.4.3. Надавати Партнеру та громадськості інформацію про стан зберігання та переробки отриманого матеріалу, в тому числі публічно через Інтернет.

5. Порядок передачі зібраного матеріалу

5.1. Партнер забезпечує передачу зібраних відпрацьованих хімічних джерел струму відповідно до процедур, що описані на www.bataRe.com\sending.htm станом на день, що передує дню відправки, або узгоджує з Підприємством окремі умови доставки за телефоном.

5.2. Відповідальність за безпечне зберігання зібраних відпрацьованих елементів живлення і поводження з ними переходить від Партнера до Підприємства в момент його фактичного отримання представником Підприємства. При передачі матеріалу Партнер має забезпечити відповідне упакування для безпечного транспортування.

6. Інші умови

6.1. Усі дії згідно з умовами цього договору сторони виконують безоплатно і з власної доброї волі з метою цивілізованого поводження із потенційно небезпечними відходами. Усі витрати, що можуть виникати у сторін у зв'язку із виконанням цього договору кожна сторона несе самостійно.

6.2. Сторони погоджуються, що діяльність, описана цим договором, не є комерційною, не передбачає отримання платежів від будь-кого, не передбачає отримання будь-яких прямих вигод. Діяльність за цим договором також не може бути частиною рекламних і агітаційних заходів, крім випадків соціальної реклами.

6.3. Усі можливі суперечки між Сторонами у першу чергу вирішуються шляхом переговорів.

6.4. Форс-мажорні обставини можуть бути підставою для призупинення виконання умов цього договору, про що сторони повідомляють одна одну.

6.5. Цей Публічний договір набуває чинності з моменту його публічного розміщення і діє без визначеного терміну дії.

6.6. Про суттєві зміни в умовах цього публічного договору або про його зупинку Підприємство повідомляє шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сторінці www.batare.com не пізніше 10 календарних днів до введення змін  

6.7.Взаємовідносини Сторін, не обумовлені у цьому Договорі, регламентуються діловою етикою та чинним законодавством.

 

 

Підприємство "Аргентум"

поштова адреса:

79035, м. Львів, вул. Зелена,115-б,

телефон 241-84-70

 

_

 

 

 

До початку

Попередня сторінка